Cieľom projektu bolo vybudovanie bezbariérového hygienického zariadenia pre deti s mentálnym postihnutím a s viacnásobným postihnutím. Do búracích prác a vynosenia materiálu sa zapojili aj zamestnanci HB Reavis, ktorým patrí veľké poďakovanie za ich prejavenú spolupatričnosť a vynaloženú energiu.

Vedieť viac