Realizácia značenia turistických chodníkov, umiestnenie informačných tabúľ s popisom fauny a vybudovanie oddychovej časti. Projekt prispel k skvalitneniu rekreačnej agroturistiky a vzdelávaniu detí a mládeže.

Vedieť viac