Ucelený súbor cvičení s plastovou činkou pre deti ako súčasť projektu Zdravá chrbtica.

Vedieť viac