Vytvorenie bezpečného prekrytého prístrešku v spoločnom priestore pre deti, pedagógov a rodičov v priestoroch záhrady MŠ.

Vedieť viac