Pomoc športujúcim deťom na nákup dresov a úhradu nájomného za telocvičňu.

Vedieť viac