Zakúpenie zdravotníckeho materiálu v ošetrovni nocľahárne pre ľudí bez domova.

Vedieť viac