Organizácia rekondičného pobytu pre deti s Downovým syndrómom a ich rodičov s cieľom rozvíjania vzájomných väzieb a podpory, regenerácie pre rodiny a vedenie workshopov zamerané na výmenu skúseností a rád.

Vedieť viac