Participácia na propagácii divadelného festivalu, príprava pohostenia a jednotlivých podujatí.

Vedieť viac