Cieľom je podporiť zakúpenie a montáž novej podlahovej krytiny v zariadení pre seniorov.

Vedieť viac