Úprava terénu a inštalácia prvkov na detskom ihrisku MS Bazovského v BA.

Vedieť viac