Rekonštrukčné práce na budove bývalej školy v Psiaroch (Juraj Kosmály, stavebné odd.)

Vedieť viac