Zlepšenie podmienok pre voľnočasové aktivity detí – revitalizácia ihriska pre deti do 10 rokov v obci.

Vedieť viac