Účasť na revitalizácii futbalového ihriska, obnova hracej plochy, realizácia závlahy a oplotenia.

Vedieť viac