Vytvorenie knižnice, herne a tvorivého, relaxačno-senzorického a enviro kútika pre deti do 3 rokov v meste Krupina. Cieľom je zmierniť dopad izolácie detí zapríčinenou pandemickou situáciou.

Vedieť viac