Rozšírenie existujúceho ihriska pri bytovom dome o hracie prvky vhodné do exteriéru.

Vedieť viac