Materiálne zabezpečenie projektu Ruky v hline, ktorý je zameraný na prácu pre ľudí s mentálnym, telesným, zmyslovým, viacnásobným postihnutím a ľudí s poruchou autistického spektra. Práca s keramickou hlinou kladne rozvíja pracovné a tvorivé kompetenecie žiakov, učia sa dotýkať a spoznávaťsvet, cez hmatové vnímanie ho chápať.

Vedieť viac