Materiálne zabezpečenie jarnej brigády, ktorej hlavným cieľom je úprava, oprava a skrášlenie školského areálu v spolupráci s rodičmi a žiakmi ZŠ SNP v Bratislave.

Vedieť viac