Doplnenie priestorov karate klubu o  pomôcky pre kvalitnejší tréningový proces.

Vedieť viac