Prvý ročník vôbec prvého divadelného festivalu na Orave, ktoré prinieslo divadelné inscenácie a sprievodný program komunikujúci dôležité kultúrnospoločenské a etické témy.

Vedieť viac