Príspevok na organizovanie štvrtého ročníka terénneho prekážkového behu, výsledkom čoho je spropagovanie regiónu a budovanie vzťahu ľudí k športu.

Vedieť viac