Výstavba vonkajšej učebne pre žiakov, ktorá okrem výučby slúži aj na vedenie krúžkov a možnosť priblížiť dôležitosť environmentálnej výchovy a ochrana prírody.

Vedieť viac