Vybudovanie športovej plochy pre Materskú školu Šamorín na každodenné pohybové aktivity detí a taktiež organizácia škôlkarskej olympiády.

Vedieť viac