Keďže pohyb je dôležitý prvok pre vývoj hrubej motoriky bolo nevyhnutné obnovenie a doplnenie vybavenia detského ihriska pri Materskej škole v Pustých Úľanoch.

Vedieť viac