Vybudovanie a sfunkčnenie exteriérovej enviromentálnej učebne.

Vedieť viac