Úprava a obnova zanedbanej zelene a montážnych prác v zanedbanom obytnom vnútrobloku.

Vedieť viac