V roku 2017 sme z vianočnej zbierky v HB Reavis a príspevku z našej nadácie podporili tri organizácie, ktoré od vás získali najviac podpory v internom hlasovaní:

1. nadácia Krehké deti na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava. Navrhla Lenka Bobríková.

2. DePaul – ulica nie je domov. Navrhla Monika Komorníková.

Poďakovanie z Útulku sv. Vincenta de Paul: Ďakujeme za poskytnutý dar, ktorý sme využili na zabezpečenie stravy pre klientov útulku sv. Lujzy de Marillac. Útulok slúži pre ľudí bez domova, ktorí navyše zápasia vo svojom živote so zdravotnými problémami.Ing. Miroslav Jurík

3. Občianske združenie Dog Azyl. Navrhla Soňa Baginová.

 

Vedieť viac