Úprava zelene – zveľadenie okolia bývalej školy, ktorá slúži ako klubovňa a kultúrny dom.

Vedieť viac