Milý dobrovoľník, tvoju pomoc potrebujeme pri rekonštrukcii hygienických zariadení pre deti zo Špeciálnej základnej školy s materskou školou. Cieľom je vybudovať bezbariérové hygienické zariadenie pre deti s mentálnym postihnutím a s viacnásobným postihnutím.

Prvá etapa rekonštrukcie bola už započatá búracími prácami, teraz tvoju pomoc potrebujeme pri vynosení materiálu v utorok 6. júla. Vzhľadom k náročnosti prác sú preferovaní mužskí dobrovoľníci. Taktiež platí nárok na uplatnenie si 2 dní plateného voľna vrámci dobrovoľníckej aktivity.

Svoju účasť môžeš nahlásiť na magdalena.podolanova@hbreavis.com

Vedieť viac