Cieľom projektu je ďalšie zvýšenie potenciálu komunitnej záhrady, a tak ju premeniť na praktické vzdelávanie širokej verejnosti od detí, mládeže, rodín, seniorov, ale aj zdravotne znevýhodnených a sociálne vylúčených skupín.

Vedieť viac