Úprava záhrady na školskom dvore, vytvorenie účelového prostredia s dôrazom na funkčnosť a využiteľnosť záhradného prostredia. Cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie, kde žiaci budú môcť sledovať život hmyzu a vtáctva v prostredí školy.

Vedieť viac