Propagácia a príprava festivalu, ktorý šíri divadelnú kultúru v regióne a vzbudzuje záujem predovšetkým detí a mládeže ku kultúrnym hodnotám.

Vedieť viac