Vybavenie detského ihriska preliezačkami, balančnými prvkami a rôznym náradím na prácu so zemou a inými prírodnými materiálmi za účelom urobiť z detského ihriska podnetné miesto pre pohyb a rozvoj hrubej a jemnej motoriky.

Vedieť viac