Vytvorenie zelenej bezbariérovej edukačnej zóny pre deti so zdravotným znevýhodnením s prístupom k prírode.

Vedieť viac