Kto je BUDDY?

„Program BUDDY je o (ne)obyčajnom priateľstve medzi dobrovoľníkmi a deťmi, ktoré nevyrastajú vo svojich rodinách. Priateľstve, ktoré deťom pomáha na ceste k samostatnosti.“

Už túto sobotu 18. apríla sa uskutoční Zoznamka s BUDDY programom.

MIESTO

Prostredníctvom online platformy kliknutím na ZOOM.  Pri registrácií, prosím, zadajte svoje meno, priezvisko a e-mail, ktoré poslúži ako prezenčná listina. Po registrácii sa najskôr dostanete do tzv. čakárne (úvodná informatívna obrazovka). Webinár bude sprevádzaný odbornou garantkou BUDDY programu Mgr. Zuzanou Zimovou. 

TÉMY

9:00 – 10:30 Vzťahová väzba

10:30 – 11:00 Prestávka (slideshow s info)

11:00 – 12:30 Sociálno-právna ochrana detí a mládeže

A ČO POTOM?

O ďalších krokoch výberového procesu budeme v krátkosti hovoriť priamo na webinári.

Viac informácií na Tvoj BUDDY.

Vedieť viac