Výstavba altánku  a materiálne vybavenie pedagogickými pomôckami určené pre letnú triedu.

Vedieť viac