Podporili sme

Realizujeme a podporujeme aktivity zamerané na zdravý životný štýl a šport. Či už ide o aktivity detí a mládeže, alebo aj v rámci benefitov pre našich zamestnancov.

Nezabúdame však ani na charitatívne a komunitné aktivity, ktorými sa snažíme posilniť myšlienku dobrovoľníctva medzi našimi zamestnancami.

Projektmi zameranými na ochranu životného prostredia chceme vrátiť okoliu to, čo mu berieme a mnohokrát neuvážene ničíme. Podporujeme aj aktivity na vzdelávanie detí a mládeže v tejto oblasti.

Podpora Centra pre deti s viacnásobným postihnutím – Svetielko

S obetavými ľudmi z Centra Svetielko je naša spolupráca už dlhoročná. Počas našich spoločných rokov sa jednalo o finančnú podporu pri realizácii centra v Bratislave na Vavilovovej ulici a zriadenie novej webovej stránky centra alebo milé akcie ako Mikulášske posedenie a Family day na farme v Modre pre deti a ich rodiny. Kanisterapia pre deti z centra bola možnosťou, ako pomôcť počas našej vianočnej aktivity zamestnancom – Stromček prianí. V jednu horúcu júnovú sobotu sme opäť radi pripravili program aj pre deti a ich rodiny z Centra Svetielko v Bratislave. V krásnom prostredí Farmy pod Gaštankou v Modre čakalo na všetkých maľovanie na tvár, farmárska hra, zoznámenie so zvieratkami, ktoré na farme žijú, jazda na koníkovi, tvorivé dielne, chutné jedlo a mnoho ďalšieho.

Nocľaháreň DePaul – Vezmi pomoc do svojich rúk

Pomoc ľuďom bez domova, ale aj starostlivým opatrovateľom, ktorí pre nich vykonávajú túto srdečnú činnosť. Opatrovatelia v nocľahárni DePaul robia výnimočné skutky a umožňujú nám zabezpečiť pripravovanie novoročnej večere a niekoľko ďalších počas celého roka priamo v nocľahárni. V priestoroch našej firmy organizujeme zbierky potravín, či iných potrebných vecí. V nocľahárni DePaul zdobíme aj medovníčky, ktoré prevoňajú a ozdobia vianočné dni ľuďom bez domova. Pre tím, ktorý stojí za zriadením a chodom nocľahárne to je napríklad aj poradenstvo a terapia pre ich lepšiu pripravenosť na zvládnutie tejto náročnej práce. V neposlednom rade je to obdarovanie IT vybavením, vrátane novej tlačiarne.

Vianočný stromček prianí

Detský domov Studienka, Centrum DORKA Bratislava, Košice a Prešov, Plamienok  o.z. Bratislava, centrum Svetielko Bratislava

Počas decembra si mohli naši kolegovia vybrať svoju vianočnú guľu z vianočného stromčeka prianí a potešiť  darčekom deti z krízových centier alebo detského domova. Poďakovanie:

„Milí zamestnanci HB Reavis Slovakia a.s., v mene zamestnancov, ale predovšetkým v mene našich detí DD Studienka, sa Vám chceme srdečne poďakovať za všetky dary poskytnuté nášmu zariadeniu. Keďže zdravotný stav detí im neumožňuje poďakovať sa osobne, prijmite od nás veľkú vďaku vyjadrenú aspoň takouto formou. Veľmi si to vážime a s danými potrebnými vecami sa budeme snažiť uľahčiť im ich ťažkú životnú cestu. Z celého srdca Vám všetkým želáme krásne Vianočné sviatky a v Novom roku veľa zdravia, síl a úspechov.

Detičky a sestričky DD Studienka, za celý kolektív Viera Benkovičová

Zveľadenie detského ihriska Budovateľská, Bratislava

Ako zmysluplne stráviť prestávku na obed? My sme upratali detské ihrisko na Budovateľskej ulici. A za odmenu sme si dali aj hot-dog.

Pomoc v Detskom domove Jeseník v Čechách

Páči sa nám pomáhať druhým, aj preto sme počas tímovej časti nášho firemného víkendu zavítali aj medzi deti do detského domova Jeseník. Vám, ktorí ste tam boli patrí náš obdiv a vďaka. Spravili ste pre deti veľa, s veľkým nasadením ste pomohli vyčistiť dvor, poskladať nový nábytok, vymaľovať, vykopať, zasadiť… a všetko ostatné čo ste v ten deň spravili, spríjemní deťom čas v domove. Niektorí z vás sa rozhodli pomôcť aj súkromne, preto sa deti počas leta mohli zúčastniť dvojtýždňových letných táborov, mladšie deti môžu navštevovať plavecké kurzy na plavárni a všetci si môžu zaskákať na novej trampolíne.

Poďakovanie: „Vyřiďte prosím naše vřelé poděkování všem zúčastněným pracovníkům Vaší společnosti za pomoc s pracemi na vzhledu areálu našeho Dětského domova. Tato akce nám velmi pomohla a výrazně  jsme se posunuli ve zkrášlování a funkčnosti našich prostor pro děti. Díky finanční podpoře jsme mohli vyslat děti na dva tábory, které byly přínosem jak pro děti, tak pro zaměstnance, kteří si mohli vybrat dovolenou. V celoročním provozu je to pro nás vždy velká komplikace. Jsme velmi vděčni za každou pomoc a výkon, který v našem DD odvedli všichni dobrovolníci je velmi znát. Jste vždy vítáni.  Přeji mnoho pracovních úspěchů, bez stresu a starostí. Děkuji Vám všem.“ S pozdravem Filip Haltmar, ředitel DD a ŠJ Jeseník

Vianočná zbierka zamestnancov HB Reavis

Z vianočnej zbierky HB Reavis a z príspevku Nadácie HB Reavis sme v roku 2017 prispeli trom organizáciám, ktoré získali v internom hlasovaní najviac hlasov.

1. Návrh Lenky Bobríkovej – Nadácia Krehké deti na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava http://www.krehkedeti.sk/

2. Návrh Moniky Komorníkovej – DePaul – ulica nie je domov https://sk.depaulcharity.org/

3. Návrh Soni Baginovej – Občianske združenie DOG AZYL http://www.dogazyl.sk/na-adopciu

Poďakovanie: Ďakujeme za poskytnutý dar, ktorý sme využili na zabezpečenie stravy pre klientov útulku sv. Lujzy de Marillac. Útulok slúži pre ľudí bez domova, ktorí navyše zápasia vo svojom živote so zdravotnými problémami.Ing. Miroslav Jurík

Hudobno–vzdelávací program Virtuoso

Jeseň roku 2012 spustila Nadácia HB Reavis pilotný ročník hudobno-vzdelávacieho programu Virtuoso na 8 základných umeleckých školách v krajských mestách na Slovensku. Tento projekt je inšpirovaný venezuelským projektom El Sistema a spája deti z bohatých a z menej privilegovaných rodín, prostredníctvom pravidelného stretávania sa a hry v orchestroch. V roku 2013 sa prvýkrát stretlo, 64 detí z 8 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Ako  veľmi dôležitá sa ukázala osobnosť hlavného dirigenta, ktorým je Igor Dohovič.

Po mnohých úspešných participáciách sa v roku 2014 Virtuoso sústredil na jedinečný projekt – vzniklo prvé CD s názvom #HeyVirtuoso. Na hosťovanie sme pozvali známe tváre slovenskej a českej hudobnej populárnej scény. Hudobno-vzdelávací projekt Virtuoso si zahral na dvoch veľkých koncertoch na jar i na jeseň, kde opäť potvrdil nielen svoje kvality, ale aj záujem o pomoc druhým. V marci sa stal súčasťou galavečera pri príležitosti 25. výročia založenia Ligy proti rakovine. Naďalej pokračoval predaj CD v rámci predajní na celom Slovensku, pričom výťažok opäť smeroval k tým, ktorí to potrebujú najviac. Na Jar sa členky nášho orchestra zúčastnili na medzinárodnej konferencii o klasickej hudbe Music scenes – scenes in music v Salzburgu, kde sa dozvedeli viac aj o projekte El Sistema, ktorý inšpiroval vznik projektu Virtuoso.

V roku 2016 na Svetový deň hudby sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave zišli hudobníci z celého Slovenska, ktorí sa pridali k orchestru Virtuoso, aby sme mohli vytvoriť slovenský rekord – najviac muzikantov  hrajúcich v jednom čase na jednom mieste skladbu „Let it be“ od Beatles v špeciálnej úprave so spevákom Petrom Cmoríkom.

Chránená krajinná oblasť Poľana

V CHKO Poľana, ktorá sa nachádza v 5. stupni ochrany sme počas nášho firemného víkendu na jar 2015 strávili celý aj keď upršaný deň. Jednotlivé tímy kolegov pomohli zrevitalizovať a osadiť nové informačné tabule, na vrch Poľany vyniesť a osadiť nový stlp s povesťami, zmontovať a ošetriť nové stoly a lavice. Pripravili sme vtáčie búdky, vyčistili les aj lúku a pracovníkom CHKO pomohli v zadaní novej webovej stránky. Najsilnejší z nás pracovali na osadení nového lesného chodníka Žliebky.

Základná škola Sokolíkova v Bratislave

V roku 2013 postavila Nadácia HB Reavis už štvrtý multifunkčný športový areál na Slovensku. Realizácia prebehla počas niekoľkých týždňov, investícia dosiahla takmer 50 000 EUR. Ihrisko bolo slávnostne uvedené do života v októbri 2013. Súčasťou otvorenia pre žiakov i verejnosť bol futbalový zápas žiakov ZŠ Sokolíkova, športové súťaže pre malých i veľkých, ako aj spevácke vystúpenie Natálie Hatalovej.

Základná škola Hroncova v Košiciach

V roku 2012 Nadácia HB Reavis investovala približne 76 000 EUR do výstavby multifunkčných športových areálov. V tomto roku sa zamerala na východné Slovensko, mesto Košice. Základná škola Hroncova a Komunitné centrum Tri hôrky boli vybrané ako dva projekty spomedzi všetkých navrhovaných v rámci mesta Košice. Začiatok nového školského roka tak mohli žiaci i členovia centra slávnostne privítať na novom športovom areáli. Nadácia HB Reavis pri tejto príležitosti zorganizovala exhibičné futbalové zápasy žiakov a členov centra s malým občerstvením a hudobným sprievodom, na ktoré pozvala aj širokú verejnosť.