Podporili sme

Realizujeme a podporujeme aktivity zamerané na zdravý životný štýl a šport. Či už ide o aktivity detí a mládeže, alebo aj v rámci benefitov pre našich zamestnancov.

Nezabúdame však ani na charitatívne a komunitné aktivity, ktorými sa snažíme posilniť myšlienku dobrovoľníctva medzi našimi zamestnancami.

Projektmi zameranými na ochranu životného prostredia chceme vrátiť okoliu to, čo mu berieme a mnohokrát neuvážene ničíme. Podporujeme aj aktivity na vzdelávanie detí a mládeže v tejto oblasti.

OZ Siedma Bodka, Špeciálna ZŠ s MŠ

Cieľom projektu bolo vybudovanie bezbariérového hygienického zariadenia pre deti s mentálnym postihnutím a s viacnásobným postihnutím. Do búracích prác a vynosenia materiálu sa zapojili aj zamestnanci HB Reavis, ktorým patrí veľké poďakovanie za ich prejavenú spolupatričnosť a vynaloženú energiu.

Podpora Centra Svetielko pre deti s viacnásobným postihnutím

S Centrom Svetielko spolupracujeme cez Nadáciu HB Reavis už dhé roky. Pomohli sme im s budovaním centra v Bratislave a s tvorbou novej webstránky. Pomáhame aj s aktivitami priamo pre deti a ich rodiny: kanisterapia, Mikulášske posedenie alebo Rodinný deň na Farme pod Gaštankou v Modre. Jedno leto ich tam čakalo maľovanie na tvár, zoznámenie sa so zvieratkami na farme, jazda na koníkovi, tvorivé dielničky a chutné pohostenie.

Nocľaháreň DePaul – Vezmi pomoc do svojich rúk

S Nadáciou HB Reavis pomáhame ľuďom bez domova a tímu neobyčajných ľudí, ktorí sa tejto nezištnej pomoci druhým venujú. Podarilo sa nám pripraviť už niekoľko večerí počas roka, vrátane tej novoročnej a stále pokračujeme. Pravidelne u nás, v kanceláriách HB Reavis, uskutočnňujeme zbierku potravín a iných nevyhnutností. Pred Vianocami zdobíme aj medovníčky určené pre tých, ktorí domov stratili.

Naša podpora smeruje aj pre tím nocľahárne, ktorý riadi a dbá na každodenný chod nocľahárne. Pre ich vytrvalosť je dôležité, aby boli neustále rozvíjaní, preto im umožňujeme absolvovať poradenstvo, výcviky a terapie, ktoré ich pripravujú a podporujú v tejto náročnej práci. Zabezpečili sme pre nich aj IT vybavenie a novú tlačiareň.

Vianočný stromček prianí detičiek z detských domovov

V decembri 2017 sme v našich priestoroch vytvorili vianočný stromček, obsypaný prianiami detí z detských domovov. Naši kolegovia si mohli vybrať prianie, ktoré chceli splniť, a potešiť tak nejednú dušičku týchto detí. Tento rok sme spolupracovali s:
– Detský domov Studienka
– Centrum DORKA Bratislava, Košice a Prešov
– Plamienok o.z. Bratislava
– Centrum Svetielko Bratislava

A že tieto splnené priania zahriali srdiečka detičiek, o tom svedčí aj toto krásne poďakovanie z DD Studienka:

„Milí zamestnanci HB Reavis Slovakia a.s., v mene zamestnancov, ale predovšetkým v mene našich detí DD Studienka, sa Vám chceme srdečne poďakovať za všetky dary poskytnuté nášmu zariadeniu. Keďže zdravotný stav detí im neumožňuje poďakovať sa osobne, prijmite od nás veľkú vďaku vyjadrenú aspoň takouto formou. Veľmi si to vážime a s danými potrebnými vecami sa budeme snažiť uľahčiť im ich ťažkú životnú cestu. Z celého srdca Vám všetkým želáme krásne Vianočné sviatky a v Novom roku veľa zdravia, síl a úspechov.

Detičky a sestričky DD Studienka, za celý kolektív Viera Benkovičová

Upratovanie detského ihriska na Budovateľskej ulici v Bratislave

Nie všetky aktivity potrebujú peniaze. Niekedy úplne postačí ochota, chuť a ruky. Tak tomu bolo aj v prípade malej komunitnej akcie, kedy sme v rámci nášho pracovného obeda s kolegami upratali ihrisko pre deti v našej susedskej štvrti. Pozrite sa, ako nám to išlo od ruky.

Detský domov Jeseník v Čechách

V roku 2017 sme náš firemný víkend trávili v Čechách a niektorí z vás, našich kolegov sa rozhodli aktívne pomôcť detskému domovu Jeseník, ktorý sa nachádzal v regióne.
Vaše šikovné ruky pomohli s čistením dvora a úpravy záhrady, vymaľovať miestnosti domova, či poskladať nový nábytok. A to všetko, aby tieto detičky, mali svoj náhradný domov, v čo najlepšom stave.

Nezostalo však iba pri fyzickej pomoci. Niektorí z vás sa rozhodli detičky podporiť aj finančne vďaka čomu mohli ísť v lete na detské tábory, alebo navštevovať plavecké kurzy, či úplne najmenší sa vyskákať do sýtosti na novej trampolíne. V ich mene vám ďakujeme. Pozrite si video, ako naša pomoc prebiehala a pod ním poďakovanie od samotného domova.

Poďakovanie: „Vyřiďte prosím naše vřelé poděkování všem zúčastněným pracovníkům Vaší společnosti za pomoc s pracemi na vzhledu areálu našeho Dětského domova. Tato akce nám velmi pomohla a výrazně  jsme se posunuli ve zkrášlování a funkčnosti našich prostor pro děti. Díky finanční podpoře jsme mohli vyslat děti na dva tábory, které byly přínosem jak pro děti, tak pro zaměstnance, kteří si mohli vybrat dovolenou. V celoročním provozu je to pro nás vždy velká komplikace. Jsme velmi vděčni za každou pomoc a výkon, který v našem DD odvedli všichni dobrovolníci je velmi znát. Jste vždy vítáni.  Přeji mnoho pracovních úspěchů, bez stresu a starostí. Děkuji Vám všem.“ S pozdravem Filip Haltmar, ředitel DD a ŠJ Jeseník

Vianočná zbierka zamestnancov HB Reavis

V roku 2017 sme z vianočnej zbierky v HB Reavis a príspevku z našej nadácie podporili tri organizácie, ktoré od vás získali najviac podpory v internom hlasovaní:

1. nadácia Krehké deti na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava. Navrhla Lenka Bobríková.

2. DePaul – ulica nie je domov. Navrhla Monika Komorníková.

Poďakovanie z Útulku sv. Vincenta de Paul: Ďakujeme za poskytnutý dar, ktorý sme využili na zabezpečenie stravy pre klientov útulku sv. Lujzy de Marillac. Útulok slúži pre ľudí bez domova, ktorí navyše zápasia vo svojom živote so zdravotnými problémami.Ing. Miroslav Jurík

3. Občianske združenie Dog Azyl. Navrhla Soňa Baginová.

 

Hudobno–vzdelávací program Virtuoso

Na jeseň v roku 2012 spustila naša nadácia pilotný ročník hudobno-vzdelávacieho programu Virtuoso na 8 základných umeleckých školách v krajských mestách. Tento projekt sa inšpiroval venezuelským projektom El Sistema, a spája deti z bohatých a z menej privilegovaných rodín. Pravidelne sa stretávajú a hrajú spolu v orchestroch. Už v roku 2013 sa prvýkrát stretlo 64 detí z celého Slovenska. Hlavný dirigent, Igor Dohovič, sa pre deti stal prirodzeným lídrom a vzorom.

V roku 2014 sa Virtuoso sústredil na jedinečný projekt – vzniklo prvé CD s názvom #HeyVirtuoso. Na hosťovanie sme pozvali známe tváre slovenskej a českej hudobnej populárnej scény. Hudobno-vzdelávací projekt Virtuoso zahral na dvoch veľkých koncertoch na jar i na jeseň, kde opäť potvrdil nielen svoje kvality, ale aj záujem o pomoc druhým.

Zúčastnil sa tiež galavečera pri príležitosti 25. výročia založenia Ligy proti rakovine. Naďalej pokračoval predaj CD v rámci predajní na celom Slovensku, pričom výťažok opäť smeroval k tým, ktorí to potrebujú najviac. Na jar sa členky nášho orchestra zúčastnili na medzinárodnej konferencii o klasickej hudbe Music scenes – scenes in music v Salzburgu, kde sa dozvedeli viac aj o projekte El Sistema, ktorý inšpiroval vznik projektu Virtuoso.

V roku 2016 na Svetový deň hudby sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave zišli hudobníci z celého Slovenska, ktorí sa pridali k orchestru Virtuoso, aby sme mohli vytvoriť slovenský rekord – najviac muzikantov hrajúcich v jednom čase na jednom mieste skladbu „Let it be“ od Beatles v špeciálnej úprave so spevákom Petrom Cmoríkom.

Údržba chránenej krajinnej oblasti Poľana

Poľana sa radí do 5-teho stupňa ochrany. Počas nášho firemného víkendu ešte v roku 2015 sme strávili jeden celý, upršaný deň jej revitalizáciou. Osadili sme nové informačné tabule, zmontovali sme a ošetrili nové stoly a lavice. Na samučký vrch Poľany sme vyniesli a osadili stĺp s povesťami. Pridal sa k nám aj pracovník CHKO, s ktorým sme pripravili vtáčie búdky a vyčistili les aj lúku. Tí najmocnejší z nás pomohli osadiť nový, lesný chodník z dreva Žliebky.

Športový areál pre základnú školu Sokolíkova v Bratislave

V októbri 2013 postavila Nadácia HB Reavis už štvrtý multifunkčný športový areál na Slovensku. Ihrisko sa slávnostne nemohlo otvoriť ničím iným, ako jeho účelom: športovými podujatiami. Odohral sa futbalový zápas medzi žiakmi školy, prebehli športové súťaže pre mladších a starších žiakov a vystúpila aj malá speváčka, Natália Hatalová.

  • 1
  • 2