Zamestnanecký program 2019

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2019 podporiť 25 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 26 000 EUR.

„e“-ntelektom k poznaniu

Zakúpenie interaktívnej tabule a tlačiarne na účel zefektívnenia a zatraktívnenia výučby pre deti so špecifickými výchovno-vzdelavácimi potrebami.

Kozmická výchova detí v škôlkarskom veku

Zabezpečenie pomôcok určených na vzdelávanie pomocou montessori pedagogiky pre deti navštevujúce Centrum pre alternatívne vzdelávanie.

Mládež nás posúva ďalej

Podpora mládežníckého tímu v softballe s účasťou na Majstrovstvách Európy v Záhrebe.

Zriadenie a vybavenie „letnej triedy“ v areáli základnej školy

Výstavba altánku  a materiálne vybavenie pedagogickými pomôckami určené pre letnú triedu.

Školská brigáda 2019 (jar)

Materiálne zabezpečenie jarnej brigády, ktorej hlavným cieľom je úprava, oprava a skrášlenie školského areálu v spolupráci s rodičmi a žiakmi ZŠ SNP v Bratislave.

Aktivity OZ Klub Malý Dunaj

Organizácia vodáckeho maratónu spojené s čistením Malého Dunaja.

Slavic Race 2019

Príspevok na organizovanie štvrtého ročníka terénneho prekážkového behu, výsledkom čoho je spropagovanie regiónu a budovanie vzťahu ľudí k športu.

Dive to help

Poskytnutie zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom stimulujúce zážitky o vode.

Rozvoj tvorivosti u detí prvého stupňa prostredníctvom výtvarných aktivít

Materiálne zabezpečenie pre žiakov výtvarného odboru.

Ako Maťko a Kubko spoznávajú tradície Slovenska

Sprostredkovanie typických ľudových tradícií pre jednotlivé regióny Slovenska netradičnou formou žiakom materskej školy.