Zamestnanecký program 2019

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2019 podporiť 25 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 26 000 EUR.

Divadlo ASI – Eli,Eli, Lama Sabachtani

Materiálna podpora divadelnej hry so zameraním na edukáciu mladej generácie o rasovej neznášanlivosti.

Zdravé cvičenie – Tvárova joga

Zabezpečenie rekondičného pobytu a tréningu tvárovej jogy pre členov s hendikepom z OZ M.A.J.

Sociálny Taxík

Špeciálna úprava motorového vozidla za účelom prepravy hendikepovaných osôb, ktoré prednostne pokrýva okres Dunajská Streda a okolie.

Záleská divadelná púť 2019

Každoročná participácia na príprave divadelného festivalu ako nesúťažná prehliadka súčasného divadelného umenia pre deti a mládež.

Juniorko

Podpora karate klubu Junior Prešov a jeho dobrovoľníkov, ktorí sa venujú tréningom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.