Zamestnanecký program 2018

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2018 podporiť 36 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 41 000 EUR.

Rekonštrukcia strechy

Participácia na rekonštrukcii strechy v centre Memory pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Mačkafé kastračný program

Program pre túlavé mačky umiestňované v dočasných domovoch a následné hľadanie nového domova.

Záchranná stanica a Ekocentrum

Vybudovanie oplotenia pre rozšírenie záchrannej stanice pre kopytníky v Zázrivej.

Pohodička pod altánkom

Vytvorenie bezpečného prekrytého prístrešku v spoločnom priestore pre deti, pedagógov a rodičov v priestoroch záhrady MŠ.

Dive to Help

Poskytnutie zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom stimulujúce zážitky o vode.

Skáče pekne vysoko, raz blízko, raz ďaleko

Vytvorenie loptového ihriska v priestoroch dvora MŠ ako bezpečný priestor pre loptové hry.

CCB Events

Príspevok na zabezpečenie bloku konferencií pre študentov s cieľom pomôcť disbalancii medzi nadobudnutými znalosťami z VŠ a požiadavkami firiem.

Uniliga v malom futbale

Podpora pri prenájme ihriska a nákup športových pomôcok amatérskych športovcov ligy v malom futbale.

Audio výuka

Zakúpenie audio prehrávačov do priestorov triedy MŠ.

Apollo Best Field

Zabezpečenie pálkarskej klietky pre skvalitnenie tréningového procesu aj na ochranu ľudí pohybujúcich sa po baseballovom ihrisku.