Zamestnanecký program 2018

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2018 podporiť 36 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 41 000 EUR.

Podpora a skvalitnenie dobrovoľníctva

Odborné školenia pre dobrovoľníkov skupiny Vŕba pre onkologických pacientov.

Terapia TheraSuit

Terapia v centre Svetielko pre zdravotne postihnutéhochlapca.

Revitalizácia futbalového ihriska

Účasť na revitalizácii futbalového ihriska, obnova hracej plochy, realizácia závlahy a oplotenia.

Sofar Sounds Bratislava

Podpora kúpy technického zabezpečenia reproduktorov, ktoré netradičnou formou predstavujú mladé hudobné talenty zo Slovenska aj zahraničia.

Ateliér 33

Organizácia týždenného denného tábora pre deti a ich práca a tvorenie v prírode.

OZ Cyklovňa

Príspevok na organizovanie tretieho ročníka terénneho prekážkového behu, výsledkom čoho je spropagovanie regiónu a budovanie vzťahu ľudí k športu.