Zamestnanecký program 2018

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2018 podporiť 36 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 41 000 EUR.

Black Line Linoryt

Vyslanie žiakov polygrafickej školy na medzinárodnú grafickú súťaž.

Detské ihrisko

Zakúpenie detskej preliezačky na dvor školy pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Záleská divadelná púť 2018

Každoročná participácia na príprave divadelného festivalu ako nesúťažná prehliadka súčasného divadelného umenia pre deti a mládež.

Rozšírenie detského ihriska

Rozšírenie existujúceho ihriska pri bytovom dome o hracie prvky vhodné do exteriéru.

Rehabilitácia 4-ročnej Zuzky

Cvičenia TheraSuit v Centre Svetielko.

Úprava školského areálu ZŠ

Výsadba zelene a doplnenie hracích prvkov.

Revitalizácia detského ihriska

Výmena starej hernej zostavy, dopadovej plochy ihriska a pieskoviska na ihrisku spolku pre deti.

Rozvoj hmotného hospodárskeho zázemia

Vybudovanie kurínu, králikárne, miesto na sedenie a odkladanie vecí za účelom zabezpečenia lepšieho wellfare zvierat.

Rozžiarené detské očká

Náhrada starých hojdačiek a kolotoča na ihrisku pri MŠ.

Celoslovenské športové hry

Každoročná participácia na konaní športových hier pre ľudí s telesným postihnutím.