Zamestnanecký program 2019

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2019 podporiť 25 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 26 000 EUR.

Hento Toto

Zakúpenie maliarskych, grafických potrieb určených na podporu projektu pre deti s Downovým syndrómom.

Food waste – osveta spoločnosti

Zabezpečenie edukatívnych a marketingových materiálov na šírenie osvety medzi pestovateľmi, dodávateľmi a spotrebiteľmi o plytvaní potravín v spoločnosti.

SNOEZELEN

Rekonštrukcia dvoch školských tried a výmena okien pre Spojenú školu Hálková za účelom zlepšiť podmienky pre žiakov s autizmom.

Hento Toto

Zakúpenie maliarskych, grafických potrieb určených na podporu projektu pre deti s Downovým syndrómom.

Učenie hrou s montessori pomôckami

Zakúpenie montessori pomôcok pre Centrum hier a vzdelávania Anad.

3D tlač anatomických modelov chorobných stavov kostí v reálnej veľkosti

Zakúpenie 3D tlačiarne a komponentov s cieľom zlepšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Sofar Sounds Bratislava

Podpora produkčného a technického zabezpečenia, ktoré netradičnou formou predstavujú mladé hudobné talenty zo Slovenska aj zahraničia.

Dieťa života

Organizácia festivalu pre deti od 6 do 15 rokov s cieľom zatraktívnenia prvej pomoci a realizácia divadelno-športového tábora.

Podpora sociálneho pracovníka

Zakúpenie počítačov a tlačiarne určených pre sociálnych pracovníkov DePaul Slovensko.

Hosťovanie Činohry SND. Milo Urban, Rabčice

Realizácia inscenácie Milo Urban v regióne hornej Oravy.