Zamestnanecký program 2018

Na základe pozitívnej spätnej väzby od zamestnancov spoločnosti a množstva vyplnených žiadostí sa členovia Správnej rady rozhodli v roku 2018 podporiť 36 zamestnaneckých projektov v hodnote viac ako 41 000 EUR.

Oprava mestských hradieb v Modre

Rekonštrukcia a skrášľovanie kritických úsekov hradieb.

Hokej šport pre všetky deti

Materiálne zabezpečenie na kúpu hokejových výstrojov pre začínajúce deti v hokejovom klube v Šali.

Stará jedáleň

Participácia na rekonštrukcii komunitného centra pre deti, mládež a rodiny na sídlisku v Rači.

Martin Polkoráb

Kúpa zdravotného matracu pre hendikepovaného muža.

Nový model pracovnej integrácie

Rozvoj kreativity a pracovných zručností ľudí s mentálnym postihnutím.

Mobilná montessori herňa

Zakúpenie montessori pomôcok pre rozšírenie rozbehnutého programu montessori herničiek pre školy aj rodičov.

Skvalitnenie služieb rodinného centra Kramárik

Zakúpenie domáceho telefónu, ohrádky a zariadením na záhradu pre rodinné centrum prevádzkované dobrovoľníčkami – mamičkami.

Altánok pre všetkých

Zakúpenie záhradného altánku pre klientov domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia.

Polytechnická výchova detí v škôlkarskeho veku

Aktivita zahrňujúca prácu detí s rôznymi materiálmi, nástrojmi a náradím.

Pomôžme chorým ľuďom bez domova

Zakúpenie zdravotníckeho materiálu v ošetrovni nocľahárne pre ľudí bez domova.